Finance – 1. del – Preživetje in življenje

Najprej naj opozorim na dve stvari. Prvič, to je izključno moje mnenje in ne odseva nujno mnenja Piratov. Drugič, gre za moje ideje, kako zagotoviti preživetje in prve podjetniške korake, ne za predlog, ki bi bil pripravljen na takojšnjo implementacijo. Komentarji, dopolnitve, popravki, predlogi ipd. so dobrodošli.

Kdor ne jé ne more delati oz. preživetje danes

Slovenci potrebujemo neobdavčen način, s katerim bo lahko vsak človek zaslužil dovolj za preživetje.

Dokler država vsakogar, ki želi zaslužiti dovolj vsaj za preživetje, takoj zgrabi za vrat in mu obesi take in drugačne davke, ki ga takoj brcnejo na rob preživetja, ne bomo prišli nikamor.

Legalna možnost dela za neto plačo (vključno z vsemi dodatki), ki ne presega skupka davčnih olajšav, ki jih posameznik prejme (6.519,82 €), bi morala biti na voljo prav vsem. Edini »davek«, ki bi ga posameznik še zmeraj plačeval, bi bilo zdravstveno zavarovanje po tarifi za brezposelne (pri čemer je treba ukiniti neumnost dveh različnih zdravstvenih zavarovanj, ki sta za povprečnega državljana de facto obe obvezni).

Posamezniku tako ne bi tekla delovna doba in ne bi bil zavarovan za primer brezposelnosti, bi pa najbrž večina ljudi raje imela kruh na mizi danes, kot da so naslednjih 40 let lačni in nato prejmejo nekaj centov pokojnine, ali pa še tega ne.

Delodajalec bi poleg neto plače plačal še zavarovanje za poškodbe na delovnem mestu, znesek za kritje razlike zavarovanj novih podjetnikov (glej spodaj) in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bi bil namenjen pokrivanju trenutne Ponzijeve … pardon … pokojninske sheme, ker sedanjih (in kmalu) upokojenih pač ne moremo pustiti, da pomrejo od lakote, ne glede na to, kak sistem so nam zapustili.

Seveda bi v Sloveniji tak sistem začeli na veliko izkoriščati, kakor zdaj izkoriščajo študentsko delo, avtorske in podjemne pogodbe ter SP-je, zato bi potrebovali še inšpektorje, ki bi se ukvarjali z navidezno samostojnostjo in bi podjetjem, ki bi se na ta način poskušala izogniti rednim načinom zaposlovanja, zagrenili življenje in olajšali bančne račune.

Poleg kruha še klobasa oz. od preživetja k življenju danes in jutri

Ko prihodki (iz kateregakoli naslova) posameznika presežejo letno višino davčnih olajšav, pa se moramo vprašati, kako je do tega prišlo.

Glede na to, da bi inšpektorat zagotovil, da taka oseba ni »redno« zaposlena pri posameznem delodajalcu, saj bi slednje retroaktivno klasificirali kot redno zaposlitev, pri čemer bi izključno delodajalec kril vse prispevke (tudi del, ki je sicer delež zaposlenega) za (recimo) dvakratnik trajanja te »redne« zaposlitve, bi šlo zlasti za dve skupini ljudi. Prve, ki bi si s priložnostnimi deli omogočali preživetje, dokler ne bi našli redne zaposlitve, in druge, ki bi jim to bil prvi korak na podjetniški poti – zbiranje zagonskega kapitala.

Namesto subvencij in podobnih oslarij, s katerimi iz proračuna denar aktivno odteka, bi novim podjetnikom omogočili, da prvo leto delovanja plačajo zgolj toliko prispevkov, da jim ostane vsaj minimalna plača. Fiktivno minimalno plačo SP-jev bi tako seveda ukinili. Glede na to, da živimo v 21. stoletju, bi višino prispevkov prav tako lahko sproti izračunavali glede na dejanske prihodke (in ne glede na izdane račune) za vsak pretekli mesec. Akontacija dohodnine čez palec prav tako nima v IT-družbi česa iskati, zato bi tudi dohodnino lahko sproti natančno izračunavali in poravnavali.

 

Na opisan način lahko vsakomur omogočimo preživetje in tistim, ki to želijo, prehod v podjetništvo, brez strahu, da bi zaradi tega koraka zapadli nazaj v životarjenje. Čas je, da postanemo solidarni tudi do tistih, ki imajo potencial, da zagotovijo preživetje tudi drugim.

Ker pa vem, da veliko Slovencev (bolj ali manj upravičeno) nima ravno najboljšega mnenja o učinkovitosti inšpekcijskih služb, bi morda tovrstne pomisleke lahko odpravili s predlogom, da se vsa izplačila po opisanem sistemu preko preprostega e-obrazca recimo tromesečno prijavljajo na DURS. Tako bi že sam računalniški sistem takoj prepoznal, kdaj gre za navidezno samostojnost, poleg tega pa delavcem ne bi bilo treba skrbeti, ali so že dosegli maksimalni znesek, saj bi jih sistem z avtomatskim e-sporočilom ali SMS-om na to lahko pravočasno opozoril (»Ob nespremenjenih prihodkih boste v naslednjem tromesečju presegli višino olajšav«), kar bi omogočilo načrtovanje za prihodnost.

 

Kot rečeno, gre za grobo idejo in ne za podrobno izdelan načrt, zato bom vesel vsake povratne informacije in konstruktivne kritike. Komentarji, e-pošta, FB-sporočila …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.