Slovenski Pirati 101

Tisti, v katerih je ime Piratska stranka vzbudilo dovolj zanimanja, ste v nekaj minutah Googlanja najverjetneje ugotovili, da v evropskem in svetovnem merilu nikakor nismo novotarija, kaj šele unikat. Po podatkih na spletni strani mednarodne organizacije Pirate Parties International, ki neformalno povezuje Pirate po vsem svetu, “plenimo in požigamo” po kar 69 državah. V nekaterih državah smo uradno registrirani. V nekaterih državah zaradi bolj ali manj pomanjkljive demokratičnosti obstajamo zgolj neuradno. V nekaterih državah, med drugim tudi v EU, smo v parlamentih. V nekaterih državah se moramo skrivati pred razmeroma nenaklonjeno oblastjo.

Pirati smo povsod. Naši temeljni ideje in cilji so skupni. Korenine gibanja segajo v leto 2006, ko je na Švedskem bila ustanovljena prva Piratska stranka na svetu. O njenih ideoloških temeljih lahko preberete v e-knjigi Zakaj reforma avtorskega prava – (html) (pdf) (mobi) (doc) (odt). Prav te temelje pa smo v večji ali manjši meri podedovali prav vsi Pirati.

Ker pa se zavedamo, da je položaj v vsaki državi drugačen, smo se tudi slovenski Pirati odločili, da dokaj ozko zastavljeno osnovno piratsko ideologijo dopolnimo z za Slovenijo relevantnimi točkami.

Tako smo slovenski Pirati oblikovali tri temeljne stebre slovenske Piratske stranke, za katere menimo, da so kritičnega pomena za prihodnost vseh Slovencev in države same. Ti so: Evolucija politike, Transparentnost in Deljenje.

Več o posameznih točkah lahko preberete na navedenih povezavah, na kratko pa bi vse skupaj povzel z naslednjimi besedami:

Slovenski Pirati s pomočjo sodobnih tehnologij želimo sprožiti evolucijo slovenskega političnega sistema, tako da bo ta omogočal več soodločanja s strani “malega človeka”. To bo hkrati zahtevalo in povzročilo večjo raven transparentnosti na tako rekoč vseh področjih javne uprave – zlasti politike –, kar je eden osnovnih pogojev za dvig zaupanja državljanov v delovanje države. Ker pa je predpogoj za družbeno in politično aktivacijo ljudi zlasti določena raven socialne varnosti, želimo ljudem približati filozofijo in ekonomski model deljenja, ki v nasprotju z običajnim sistemom temelji na sodelovanju na osi državljan-državljan in ne državljan-država.

Kot vidite, so naši jedrni cilji zastavljeni razmeroma ozko, kljub temu pa lahko skupaj in tudi posamič prinesejo široke daljnosežne pozitivne posledice.

Ljudem želimo dati možnost vzajemnega nadzora z državo, saj enostranski absolutni nadzor s katerekoli strani vodi v preživete totalitarne sisteme, ki jih nikakor ne želimo obujati v nobeni, niti v 5. kolenu sorodni obliki.

Ljudem prav tako želimo dati možnost, da poskrbijo za svoje preživetje na legalen način, brez dela na črno, z razvojem agilnih, majhnih, socialno ozaveščenih podjetij, ki temeljijo na sodelovanju ter skrbi za družbo in ne zgolj na neskončnem večanju dobička. Seveda ob tem ne smemo pozabiti prizadevanj za izboljšanje razmer za poslovanje prav takih podjetij – razmer ki bodo zagon in uspešnost takega sistema sploh omogočile.

To so stebri naše stranke. To so stebri, na katerih, menimo, bi morala stati tudi celotna država. Stagnacija je antiteza tako napredka kot mladosti. Piratska stranka je bila v preteklosti že označena za družbeno gibanje generacije, ki je odraščala v letih po razpadu Jugoslavije, tj. mladih 21. stoletja. Mi se trudimo to oznako upravičiti.

Pred kratkim smo Pirati glasovali o širitvi programa. Obstoječim 7 točkam (Spoštovanje človekovih pravic, Zasebnost in varovanje podatkov, Svoboden in nevtralen internet, Transparentnost države in politike, Reforma monopola nad avtorskimi deli, Odprti standardi in prosti formati, Svobodna programska oprema) smo dodali 6 novih (Zdravstvo, Šolstvo, Infrastruktura, Zunanja politika, Patenti, Gospodarstvo in sociala).

Ta paket zdaj čaka na odobritev s strani države, ki je obvezna ob vsakih spremembah programa. Kar pa je veliko pomembneje, je, da se že oblikujejo predlogi za spremembe in dopolnitve obstoječih in teh novih predlogov. Že se vzpostavljajo nove programske in idejne celice, ki oblikujejo nove programske točke. Kot kepa, ki se po zasneženem hribu kotali zmeraj hitreje, dokler končno ne sproži plazu, se tudi pri nas zadeve premikajo vse hitreje, kar prinaša s seboj tudi zmeraj večjo mero elana.

Kakor sem omenil v preteklem izlivu misli (Piratski integriteta in prihodnost včeraj, danes in jutri), je prav to, kar sem opisal v prejšnjem odstavku – agilnost prilagajanja programa v prizadevanju za njegovo konstantno izboljševanje –, bi morali vsi dojemati kot najboljšo stvar po narezanem kruhu.

Kak izgubljen posameznik nam bo morda očital, da nismo konsistentni, saj program spreminjamo, še preden je uradno sploh potrjen. Da je to slabost.
Nikakor! Povem vam, dragi bralci, po nekaj letih obotavljajoče semi-aktivnosti v stranki, je prav ta zagretost tisto, kar nas bo eventualno poneslo čez magične 4 % in nam omogočilo, da svoja načela spremenimo tudi v prakso. Ta zagretost članov nas je iz na pol mrtve organizacije izpred nekaj let, ko je sestava enega samega besedila trajala mesece, spremenila v vranca, ki galopira po preriji, v organizacijo, katere člani pišejo, napisano prebirajo in ponovno prebirajo, neprestano izboljšujejo in loščijo ter se s povprečnim preprosto ne zadovoljijo.

In vsi delamo za te skupne cilje popolnoma zastonj.

Združuje nas želja po prihodnosti, v kateri se ne bomo borili za golo preživetje, marveč bomo z delom in trudom imeli možnost življenja vrednega dežele prvega sveta.

Pri tem pa nam lahko pomagaš tudi prav ti.

Kmalu bomo izvedli preprosto akcijo, ko bomo šli na ulice in ljudi povprašali, kaj bi želeli spremeniti glede obstoječega sistema in kako bi te spremembe izvedli. Če si dovolj ekstravertirana oseba, ki ji pristop do neznanca in kratek prijateljski pogovor ne predstavlja težav, mi piši, saj je to popolno zate.

Kot vidiš, nas zmeraj zanimajo mnenja ljudi. Če meniš, da ti pisana beseda gre dobro od prstov, te vabim, da mi pišeš in se nam pridružiš kot blogopisec. Tvoja naloga bo preprosta. Ko te piči družbenokritična muha, sestavi besedilo in nam ga pošlji. Naše uredništvo ga bo pregledalo in z morebitnimi popravki (o katerih se bomo zmeraj posvetovali s tabo) objavilo.

Če pa si za zdaj še preveč sramežljivo bitje za tovrstno izpostavljanje, nam lahko pomagaš že tako, da nekomu, ki Piratov še ne pozna, posreduješ povezavo do naše spletne strani (http://www.piratskastranka.si) in/ali tega bloga (http://benjamin.ferreira.si). Dober glas od ust do ust seže čez 3 potoke in 7 gora v 9 vas, kjer 12 ljudi prebudi iz zakletega sna apatije in jih morebiti celo spremeni v heroje.

Seveda pa srčno vabimo k sodelovanju tudi vsakogar, ki ima kakršnekoli ideje, zamisli, prebliske ali epifanije o tem, kako do boljšega jutri in kako lahko Pirati pri tem pomagamo. Bojda imamo dokaj gibčne možgane – bomo že našli način, kako tvoj navdih spremeniti v malček bolj oprijemljivo stanje.

Še zmeraj pa velja tudi vabilo iz prejšnjega prispevka (Homo apoliticus). Če nisi prepričan/-a o naši moralni neoporečnosti, mi piši. Zmeniva se za srečanje in pogovor v živo. Sezi mi v roko in bodi prepričan. Nekaj ljudi se mi je že javilo. Se upaš tudi ti? Prisežem, da ob sodih dneh ne grizem!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.